Aktualności

 do gory

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓWA CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Andrzej Hundziak – przewodniczący
2. Krystyna Stańczak-Pałyga
3. prof. Dariusz Dyczewski
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w dniu 18 października 2014 r. 18 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16 nie wystąpił żaden chór.

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

Ponadto dyrygent chóru, Zdzisław Ohar, otrzymuje nagrodę pieniężną dla najlepszego dyrygenta konkursu ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1000,- zł.

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury stwierdza wyrównany poziom wykonawczy chórów. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że najliczniej reprezentowaną kategorię stanowiła kategoria pierwsza: dziecięce chóry szkolne do 16 lat. Są to najmłodsi uczestnicy tego konkursu. Mamy nadzieję, że w przyszłości to oni zasilą chóry w szkołach ponadpodstawowych, chóry studenckie i dorosłe. Na uwagę zasługuje duża różnorodność wykonywanego repertuaru, a także jego ciekawe zestawianie.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz władzom miasta Bydgoszczy za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 19.10.2014 r.


do gory

CHÓRY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

KATEGORIA I. Dziecięce chóry szkolne - do 16 lat
1. Chór „Cantores Minores” ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, dyrygent: Izabela Chyła
2. Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygent: Urszula Bobrowska
3. Chór „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, dyrygent: Barbara Kuczek
4. Dziecięco-Młodzieżowy Chór Szkół Nazaretańskich ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, dyrygent: s. Karen Katarzyna Trafankowska
5. Chór „La Musica” – grupa najmłodsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar
6. Chór „La Musica” – grupa młodsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Karolina Filipczak
KATEGORIA III. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych - do 21 lat
7. Chór Dziewczęcy „Cantilena” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, dyrygent: Henryk Gadomski
8. Chór „La Musica” – grupa starsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar
9. Chór Dziewczęcy „Ars Longa” z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, dyrygent: Joanna Górska
KATEGORIA IV. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
10. Młodzieżowy Chór „Kantele” z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, dyrygent: Jolanta Otwinowska
11. Chór II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek
12. Chór „Canticum Canticorum” z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, dyrygent: Małgorzata Mazur
KATEGORIA V. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych - do 21 lat
13. Miejski Chór Dziewczęcy „Logos” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, dyrygent: Elżbieta Naklicka
14. Chór Miasta Białegostoku (grupa żeńska) z XI Liceum Ogólnokształcącego im.
rtm. W. Pileckiego w Białymstoku, dyrygent: Anna Stankiewicz
15. Międzyszkolny Chór Żeński przy X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dyrygent: Anna Olszewska
KATEGORIA VI. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
16. Chór Miasta Białegostoku (grupa mieszana) z XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku, dyrygent: Anna Stankiewicz
17. Miejski Chór Mieszany „Logos” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, dyrygent: Elżbieta Naklicka
18. Chór Młodzieżowy „Voce Segreto” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, dyrygent:
Andrzej Marciniec


do gory

Program Konkursu:

17.10.2014 (piątek)

18.10.2014 (sobota)
KONKURS

POZA KONKURSEM

19.10.2014 (niedziela)

Informacje dla dyrygentów zakwalifikowanych chórów:

Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży
Bydgoszcz, 12 czerwca 2014

Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w składzie:

 1. prof. Andrzej Hundziak - Akademia Muzyczna w Łodzi
 2. prof. Janusz Stanecki - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 3. prof. Jan Lach - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 4. Marian Wiśniewski - prezes Oddziału Bydgoskiego PZChiO.

po wysłuchaniu nagrań chórów zgłoszonych do 34. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, postanowiła zakwalifikować do konkursu następujące chóry:

KATEGORIA I. DZIECIĘCE CHÓRY SZKOLNE

 1. Chór „Cantores Minores” ze Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie, dyrygent: Izabela Chyła
 2. Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygent: Urszula Bobrowska
 3. Chór „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, dyrygent: Barbara Kuczek
 4. Dziecięco - Młodzieżowy Chór Szkół Nazaretańskich ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, dyrygent: Katarzyna Trafankowska
 5. Chór „La Musica” – grupa najmłodsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar
 6. Chór „La Musica” – grupa młodsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Karolina Filipczak

KATEGORIA III. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH RÓWNYCH - DO 21 LAT

 1. Chór „La Musica” – grupa starsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar
 2. Chór Dziewczęcy „Ars Longa” z Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, dyrygent: Joanna Górska
 3. Chór Dziewczęcy „Cantilena” z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce, dyrygent: Henryk Gadomski
 4. Chór Żeński X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, dyrygent: Anna Olszewska
 5. Chór „Gaudium Cantates” z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu, dyrygent: Aleksandra Kwiatkowska i Ariel Radomiński

KATEGORIA IV. MŁODZIEŻOWE CHÓRY SZKOLNE O GŁOSACH   MIESZANYCH - DO 21 LAT

 1. Chór II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, dyrygent: Agnieszka Trela-Jochymek
 2. Chór „Canticum  Canticorum” z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, dyrygent: Małgorzata Mazur
 3. Młodzieżowy Chór „Kantele” z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, dyrygent: Jolanta Otwinowska

KATEGORIA V. MŁODZIEŻOWE CHÓRY POZASZKOLNE O GŁOSACH   RÓWNYCH - DO 21 LAT

 1. Miejski Chór Dziewczęcy „Logos” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, dyrygent: Elżbieta Naklicka
 2. Chór Miasta Białegostoku (grupa żeńska) z XI LO im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku, dyrygent: Anna Stankiewicz

KATEGORIA VI. MŁODZIEŻOWE CHÓRY POZASZKOLNE O GŁOSACH MIESZANYCH - DO 21 LAT

 1. Chór Miasta Białegostoku (grupa mieszana) z XI LO im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku,  dyrygent: Anna Stankiewicz
 2. Miejski Chór Mieszany „Logos” z Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, dyrygent: Elżbieta Naklicka
 3. Chór Młodzieżowy „Voce Segreto” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, dyrygent: Andrzej Marciniec

 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży                                                                                                aktualizacja: 23 październik, 2014