Konkurs pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Aktualności

 

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Elżbieta Wtorkowska – przewodnicząca
2. prof. Anna Domańska
3. Krystyna Stańczak-Pałyga
4. prof. Dariusz Dyczewski
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w dniu 24 października 2015 r. 16 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Szczególne podziękowanie kieruje także do dyrektorów ich macierzystych szkół i placówek. Chór może utrzymać wysoki poziom artystyczny tylko wtedy, gdy w ich działalności jest priorytetem.
Jury z zadowoleniem zauważa wyrównany poziom wykonawczy chórów, w tym trzy debiuty i udział zespołów, które powróciły do Konkursu po wielu latach. W większości prezentacji konkursowych repertuar był dobrany interesująco i właściwie zestawiony. Jury podkreśla dbałość o wizerunek sceniczny wszystkich uczestników Konkursu. Jury z satysfakcją dostrzega, że najliczniej reprezentowaną kategorię stanowiła kategoria pierwsza, czyli dziecięce chóry szkolne do 16 lat. Są to najmłodsi uczestnicy tego konkursu, którzy w przyszłości zasilą chóry w szkołach ponadpodstawowych, chóry studenckie i dorosłe.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 25.10.2015 r.


PATRONAT HONOROWY

GŁÓWNI FUNDATORZY

ORGANIZATORZY

PATRONAT MEDIALNY
- Telewizja Polska S.A. Odział Bydgoszcz
- Polskie Radio Pomorza i Kujaw
- Bydgoski Informator Kulturalny

JURY
prof. Anna Domańska - Akademia Muzyczna w Łodzi
prof. Dariusz Dyczewski - Akademia Sztuki w Szczecinie
Krystyna Stańczak-Pałyga - Ministerstwo Edukacji Narodowej
Marian Wiśniewski - PZChiO Oddział w Bydgoszcz
prof. Elżbieta Wtorkowska - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

JURY NIEOFICJALNE

KATEGORIE KONKURSU

PROGRAM

23.10.2015 (piątek)

24.10.2015 (sobota)
KONKURS

POZA KONKURSEM

25.10.2015 (niedziela)

CHÓRY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

KATEGORIA I. Dziecięce chóry szkolne - do 16 lat
1. Chór „Kamerton” ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, dyrygent: Marta Sobota
2. Chór Dziecięcy „Tremolo” z Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, dyrygent: Urszula Bobrowska
3. Chór „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku, dyrygent: Barbara Kuczek
4. Chór „La Musica” - grupa najmłodsza z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygenci: Zdzisław Ohar i Karolina Filipczak
5. Chór „La Musica” - grupa średnia z Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygenci: Zdzisław Ohar i Karolina Filipczak
6. Chór Dziewczęcy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, dyrygent: Agnieszka Majewska
7. Chór „Melodyjka” ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Generała Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku, dyrygent: Jolanta Woronowicz
8. Chór „Fantazja” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku, dyrygent: Lilianna Zdolińska
9. Chór Dziewczęcy Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański

KATEGORIA II. Dziecięce chóry pozaszkolne - do 16 lat
10. Chór „Cantores Minores Gniew” z Parafii w Gniewie, dyrygent: Izabela Chyła

KATEGORIA III. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych - do 21 lat
11. Suwalski Chór Żeński „Cantilena” przy Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach, dyrygent: Ignacy Ołów
12. Chór Dziewczęcy „Cantilena” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, dyrygent: Henryk Gadomski

KATEGORIA IV. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
13. Chór VIII Liceum Ogólnokształcącego i 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie, dyrygent: Zbigniew Siekierzyński

KATEGORIA V. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych - do 21 lat
14. Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dyrygent: Anna Olszewska

KATEGORIA VI. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach mieszanych - do 21 lat
15. Chór Miasta Białegostoku z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, dyrygent: Anna Stankiewicz
16. Młodzieżowy Chór Mieszany „Ave sol” z Bielskiego Centrum Kultury, dyrygent: Leszek Pollak

 

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU
PAŁAC MŁODZIEŻY pokój 111
ul. Jagiellońska 27, 85-097 BYDGOSZCZ
tel. 52 321 00 81 w. 323, 339

FILHARMONIA POMORSKA
ul. Andrzeja Szwalbego 6, tel. 52 321 04 67
 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży                                                                                                aktualizacja: 26 październik, 2015