Aktualności

XXXV Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 23-25 października 2015 roku w Bydgoszczy.

Chóry przystępujące do konkursu zobowiązane są do przesłania materiałów do dnia 8 czerwca 2015 roku na adres organizatora konkursu: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz -  z dopiskiem nazwy konkursu, lub drogą mailową na adres: dak1@palac.bydgoszcz.pl.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
 

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży                                                                                                aktualizacja: 28 listopad, 2014