wstecz

KONKURS MIEJSKI

"Myśleniem można zajść bardzo daleko…"

Jak się tak leży godzinami w nocy,
to myśleniem można zajść bardzo daleko
i w bardzo dziwne strony...
(Stanisław Lem Solaris)

 

W Roku Stanisława Lema – znanego futurologa, pisarza, wizjonera – chcemy zwrócić uwagę na wyjątkowość aktu tworzenia, pokazać, że zarówno pisarz, jak i malarz, naukowiec, odkrywca, konstruktor potrzebują tej wyjątkowej – boskiej iskry zapalnej, która jest początkiem wszystkiego…

Organizatorzy:

- Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

- Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Cele:

- zapoznanie się uczestników z biografią największych twórców z dziedziny literatury, sztuki, nauki;

- swobodna interpretacja arcydzieł wszech czasów;

- wejście w rolę artysty lub odkrywcy i oddanie niepowtarzalności aktu tworzenia za pomocą słowa, dźwięku, obrazu.

Uczestnicy:

uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Regulamin:

- uczestnik prezentuje w czasie nie dłuższym niż 3 minuty moment powstania najważniejszego dzieła w twórczości wybranego pisarza, malarza, naukowca, odkrywcy itp.;

- przedstawia jego przemyślenia, które powinny odwoływać się do autentycznych, potwierdzonych informacji z życia znanej postaci, ale dopuszczalne jest też wprowadzenie fikcyjnych, choć prawdopodobnych wątków;

- uczestnicy mogą korzystać z rekwizytów, przygotować kostium z epoki, wykorzystać tło dźwiękowe;

- prezentacja może mieć formę etiudy teatralnej.

- zgłoszenia do konkursu należy przesyłać drogą mailową do 15 listopada 2021 r. na adres: kajarzembowska@gmail.com z następującymi informacjami: imię i nazwisko ucznia; klasa i adres szkoły; imię i nazwisko opiekuna wraz z numerem telefonu i adresem mailowym; imię i nazwisko wybranej postaci.

- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację (także wizerunku) na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 31 oraz Pałacu Młodzieży.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (Załącznik nr 1) należy oddać w dniu konkursu.

Termin:

- konkurs odbędzie się 1 grudnia 2021 r o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy (sala widowiskowa).

Nagrody:

- przewiduje się przyznanie miejsc od 1. do 3. oraz wyróżnień;

- zwycięzców wyłoni jury.

Kontakt:

- Katarzyna Jarzembowska (SP 31) – 601 43 78 78

Monika Grzybowska (Pałac Młodzieży) – 533 18 23 26

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Miejskiego