wstecz

OBLICZA UZALEZNIEŃ – spotkania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień

Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami.
Nauczyciele, pedagodzy, rodzice i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż bowiem rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze (nowe narkotyki). Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie.
Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym uczestnicy zadania rozmawiają z prowadzącymi, uczestnicząc jednocześnie w działaniach aktywizujących, podczas których wykorzystane są zróżnicowane formy i metody pracy. Spotkania prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów – pedagogów, psychologów, kuratorów społecznych, pracowników policji, pracowników socjalnych, terapeutów, animatorów społeczności lokalnej, autoterapeutów,

W ramach spotkań realizowane są:
- wykłady pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy", prowadzone przez doktora nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka,
- konsultacje indywidualne wedle potrzeb, prowadzone przez Pana Doktora lub Krzysię Jagła:  profilaktyk, diagnosta, socjoterapeuta, pedagog;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, studentów). Są one dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Prowadzą je osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w grupie na temat profilaktyki zdrowia. W swojej pracy wykorzystują liczne metody aktywizujące, pozwalające na kreatywną dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
Program od lat dofinansowywany jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W pierwszym półroczu roku szkolonego 2021/2022 warsztaty prowadzą Magdalena Łuba (kurator, pracownik policji, pedagog), Anna Jaworska (warsztatowiec z zakresu profilaktyki, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi), Magdalena Talar (pracownik socjalny, wykładowca akademicki, animator społeczności lokalnej).

Brak wolnych miejsc na spotkania w 2021r.

 

 

9, 10, 25.11.2021

Oblicza uzależnień w SP Białe Błota. Zadanie dofinansowane ze środków województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy. Nasze ostatnie spotkania w roku 2021 odbyły się w Szkole Podstawowej w Białych Błotach w dniach 9, 10 i 25 listopada. Wykład poprowadził doktor nauk medycznych Marek Jurgowiak. Warsztaty poprowadziły: Anna Jaworska, Magdalena Łuba, Magdalena Talar. W imieniu Stowarzyszenia Pałac oraz Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt za profesjonalizm, dyspozycyjność i, co od dłuższego czasu jest bardzo istotne w realizacji wszelkich przedsięwzięć, elastyczność i wyrozumiałość:)
Zdjęcia: Magdalena Łuba, Anna Jaworska, Magdalena Talar.

 • Zdjęcie: IMG_20211125_102405677.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211125_100155.jpg
 • Zdjęcie: 254788676_944161469520801_5117845698356124785_n.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211125_100930854_HDR.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211125_100936300.jpg
 • Zdjęcie: 255238056_288352013184210_8151518224135305799_n.jpg
 • Zdjęcie: 254905151_576973510082863_1193708848326896868_n.jpg
 • Zdjęcie: 255054048_941131136609934_6797171173284430683_n.jpg
 • Zdjęcie: 254813933_954224425206537_6727855175466630078_n.jpg
 • Zdjęcie: 256110090_441674250639913_7085673453099238802_n.jpg

 

21.10.2021

 • Zdjęcie: IMG_20211021_103510_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_101037_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_112550_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_093759_1.jpg
 • Zdjęcie: IMG_20211021_112924_1.jpg

 

7.10.2021

 • Zdjęcie: 20211007_164916.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_164854.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_165804.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_164929.jpg
 • Zdjęcie: 20211007_165811.jpg

 

30.09.2021

 • Zdjęcie: 6588.jpg
 • Zdjęcie: 6585.jpg
 • Zdjęcie: 6599.jpg
 • Zdjęcie: 095118.jpg
 • Zdjęcie: 6597.jpg

 

29.09.2021

 • Zdjęcie: JP7_8402.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8452.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8400.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8422.jpg
 • Zdjęcie: JP7_8384.jpg

 

22.09.2021

 • Zdjęcie: 8297.jpg
 • Zdjęcie: 8330.jpg
 • Zdjęcie: 8351.jpg
 • Zdjęcie: 8306.jpg
 • Zdjęcie: 8347.jpg

 

14.06.2021

 • Zdjęcie: 7979.jpg
 • Zdjęcie: 7963.jpg
 • Zdjęcie: 7956.jpg
 • Zdjęcie: 7977.jpg
 • Zdjęcie: 8001.jpg
 • Zdjęcie: 7937.jpg
 • Zdjęcie: 7939.jpg
 • Zdjęcie: 7953.jpg
 • Zdjęcie: 8019.jpg
 • Zdjęcie: 8006.jpg

24.05.2021

24 maja odbyły się kolejne warsztaty dla trzech klas z SP 26 w Bydgoszczy.
Spotkania poprowadziła Magdalena Talar - pracownik socjalny, pedagog społeczny, arteterapeutka, szkoleniowiec, trenerka umiejętności psychospołecznych i trenerka NGO, streetworker, nauczyciel akademicki, organizator społeczności lokalnych i animatorka.

 

 • Zdjęcie: 100848.jpg
 • Zdjęcie: 100823.jpg
 • Zdjęcie: 100200.jpg
 • Zdjęcie: 120410_01.jpg
 • Zdjęcie: 100049.jpg
 • Zdjęcie: 110050.jpg
 • Zdjęcie: 114751.jpg
 • Zdjęcie: 114806.jpg
 • Zdjęcie: 120521.jpg
 • Zdjęcie: 114450.jpg
 • Zdjęcie: 121614.jpg