wstecz

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej „Zabawa w rymy i rytmy”

Uczestnikami konkursu są reprezentanci przedszkoli z Bydgoszczy i okolic, wybrani poprzez eliminacje wstępne na poziomie przedszkola. Uczestnicy przygotowują jeden wiersz z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jedną piosenkę przedszkolną. Dla uczestników konkurs jest zazwyczaj pierwszym występem na prawdziwej scenie, przed dużą, przychylną i pozytywnie nastawioną publicznością. Występy najmłodszych nagradzane są ogromnymi brawami, a siedzące na widowni mamy, babcie czy inni członkowie rodziny z wielkimi emocjami podchodzą do prezentacji swoich pociech.

Uczestnicy konkursu wiersza i piosenki przedszkolnej prezentują swoje umiejętności wokalne i recytatorskie przed profesjonalnym jury, w skład którego wchodzą aktorzy, muzycy i poloniści. Konkurs odbywa się w sali widowiskowej, w specjalnie przygotowanej scenografii. Prezentacje młodych wykonawców odbywają się przemienne: solista/recytator. Po przesłuchaniach uczestnicy biorą udział w przygotowanych dla niech atrakcjach: zabawach, konkursach i tańcach. Dla laureatów są przygotowane nagrody, a dla wszystkich pozostałych uczestników upominki.

Koordynator: Luiza Kubowicz-Dorosz, e-mail dak2@palac.bydgoszcz.pl, tel. 52 321 00 81 wew. 326

Regulamin 2021

Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej „Rymy i rytmy”konkurs organizowany online
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z bydgoskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat
- Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  recytacji i piosenki przedszkolnej
- Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez wykonawcę jednego wiersza z dowolnie wybranej literatury dziecięcej lub jednej piosenki przedszkolnej
- W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli z danego przedszkola (prezentujący wiersz lub piosenkę).
- Organizatorzy powołają jury, które przyzna nagrody za najlepsze prezentacje.
- Wykonanie konkursowe powinno być nagrane w formie video w formacie mp4, avi, full HD lub mp3 i przesłane wraz z kartą zgłoszenia do dnia 3 grudnia. drogą e-mailową – na adres dak2@palac.bydgoszcz.pl
- Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81 wew. 326.
- Werdykt zostanie ogłoszony na stronie Pałacu Młodzieży - 10 grudnia 2021 roku. Laureatom przyznamy nagrody, które będą do odebrania w terminie późniejszym.