wstecz

Wszechnica, czyli pasjonujące wędrówki z mistrzami w poszukiwaniu prawdy i mądrości

Propozycja działań dla poszukującej młodzieży ze starszych klas SP, zarówno szczególnie uzdolnionej, pragnącej poszerzyć i ukierunkować swoje talenty i pasje pod kątem przygotowań do wyboru profilu dalszej edukacji, uczestnictwa w konkursach lub z czystej „miłości do nauki”, jak i dla uczniów pragnących zdobyć lub utrwalić wiedzę z wybranych dziedzin. Do udziału w spotkaniach o interdyscyplinarnym i interaktywnym charakterze zapraszani są także nauczyciele prowadzący kola zainteresowań, jako współtwórcy tego przedsięwzięcia. Formuła tego projektu edukacyjnego polega na stworzeniu młodym osobom możliwości kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin nauki (astronomia, bioetyka, filozofa, teatrologia, historia sztuki i filmu). Szczególny nacisk kładziemy na kulturowy i cywilizacyjny aspekt zagadnień i na osiągnięcia człowieka. Proponujemy uczestnikom Wszechnicy nie tylko wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, ale także dialog, zadawanie pytań naukowcom w ramach tzw. pytań do eksperta (tzw. Encyklopedia online), organizowane są konkursy. Stwarzana jest też młodzieży szansa samodzielnych poszukiwań i krytycznych wystąpień, możliwość twórczego zaangażowania w projekt (zgłaszanie pomysłów tematyki, zadawanie pytań, tworzenie prezentacji).

Udział w spotkaniach młodych z nauką ma stanowić punkt wyjścia i inspirację do ich samodzielnego rozwoju, jest też okazją do spotkania i wymiany doświadczeń oraz konfrontacji umiejętności z rówieśnikami, dzielenia się zainteresowaniami i doświadczeniami. Mogą oni kontynuować swoją przygodę z nauką w ramach adresowanego do młodzieży starszej Kolokwium akademickiego. Młodsi zaś miłośnicy wiedzy, ciekawi świata i poszukujący odpowiedzi na ważne pytania, mogą skorzystać z zaproszenia na spotkania w Pałacowym centrum nauki.

27.10.2021, godz. 11:00

Setka Lema. Wizje i spełnienia – czy Lem byłby zdziwiony współczesnością?
Spotkanie z okazji Roku Stanisława Lema

  • Zdjęcie: 9557.jpg
  • Zdjęcie: 9579.jpg
  • Zdjęcie: 9664.jpg
  • Zdjęcie: 9630.jpg
  • Zdjęcie: 9592.jpg

123