Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Archiwum 2009

Werdykt XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Janusz Dzięcioł - przewodniczący         
2. prof. Benedykt Błoński
3. prof. Andrzej Hundziak           
4. prof. Janusz Stanecki
5. Krystyna Stańczak-Pałyga
6. ks. prof. Kazimierz Szymonik             
7. Marian Wiśniewski - sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w dniu 4 kwietnia 2009 r. 17 chórów wyłonionych drogą eliminacji wojewódzkich (I etap konkursu)
i kwalifikacji do finału konkursu na podstawie nagrań (II etap konkursu) przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

Ponadto jury przyznało:

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału we wszystkich etapach XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Chóry, które po drugim etapie Konkursu nie zostały zakwalifikowane do jego finału otrzymują dyplomy - wyróżnienia.

Jury stwierdza bardzo wysoki poziom wykonawczy, o czym świadczy liczba przyznanych złotych i srebrnych kamertonów. Szczególnie  wyrównany  poziom  prezentowały chóry w kategorii dziecięcych chórów szkolnych do lat 16.

Jury z satysfakcją zauważa utrzymujący się wzrost liczby chórów szkół podstawowych i gimnazjów – budujących fundament polskiej chóralistyki. Również jury zauważa znaczący wzrost liczby chórów mieszanych.

Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz władzom samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego, a także władzom miasta Bydgoszczy za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.

Jury dziękuje również Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za organizację wojewódzkich przesłuchań konkursowych.

Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.

Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 05.04.2009 r.

 

Werdykt Jury Nieoficjalnego
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

JURY W SKŁADZIE:
- dyrygenci – obserwatorzy konkursu,
- dyrygenci realizujący Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”,
- studenci IV roku Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej (specjalność-Dyrygentura Chóralna).

Jury pod przewodnictwem prof. Mariusza Kończala (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy) postanowiło przyznać 2 równorzędne Nagrody Specjalne za najlepsze prezentacje konkursowe, które otrzymali:

 

aktualizacja 24.03.2017   ©  Pałac Młodzieży