Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Archiwum 2010

galeria

 

Werdykt XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

JURY W SKŁADZIE:
1. Krystyna Stańczak-Pałyga - przewodniczący
2. prof. Dariusz Dyczewski
3. prof. Andrzej Hundziak           
4. prof. Janusz Stanecki
5. ks. prof. Kazimierz Szymonik
6. Marian Wiśniewski -  sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w dniu 9 października 2010 r. 17 chórów wyłonionych drogą eliminacji wojewódzkich (I etap konkursu) i kwalifikacji do finału konkursu na podstawie nagrań (II etap konkursu) przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

Ponadto jury przyznało:

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału we wszystkich etapach XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Chóry, które po drugim etapie Konkursu nie zostały zakwalifikowane do jego finału otrzymują dyplomy – wyróżnienia.
Jury stwierdza bardzo wysoki poziom wykonawczy, o czym świadczy liczba przyznanych złotych i srebrnych kamertonów.
Jury z satysfakcją zauważa utrzymujący się wzrost liczby chórów szkół podstawowych i gimnazjów – budujących fundament polskiej chóralistyki.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz władzom samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego, a także władzom miasta Bydgoszczy za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za organizację wojewódzkich przesłuchań konkursowych.
Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 09.10.2010 r.


do gory

Galeria

Koncert Galowy

 • Zdjęcie: 8886.jpg
 • Zdjęcie: 8610.jpg
 • Zdjęcie: 8783.jpg
 • Zdjęcie: 8901.jpg
 • Zdjęcie: 8095.jpg
 • Zdjęcie: 1690.jpg
 • Zdjęcie: 1713.jpg
 • Zdjęcie: 8699.jpg
 • Zdjęcie: 1550.jpg
 • Zdjęcie: 1594.jpg
 • Zdjęcie: 0892.jpg
 • Zdjęcie: 1441.jpg
 • Zdjęcie: 1428.jpg
 • Zdjęcie: 8865.jpg
 • Zdjęcie: 8739.jpg
 • Zdjęcie: 8494.jpg

Zdjęcia - Pracownia Fotograficzna Pałacu Młodzieży:
nauczyciej - Jarosław Pabijan.

aktualizacja 24.03.2017   ©  Pałac Młodzieży