Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Archiwum 2012

galeria

 

Werdykt XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Dariusz Dyczewski - przewodniczący
2. Krystyna Stańczak-Pałyga
3. prof. Andrzej Hundziak
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski - sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w dniu 20 października 2012 r. 16 chórów wyłonionych drogą eliminacji wojewódzkich (I etap konkursu) i kwalifikacji do finału konkursu na podstawie nagrań (II etap konkursu) przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16 nie wystąpił żaden chór.

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V.W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału we wszystkich etapach XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Chóry, które po drugim etapie Konkursu nie zostały zakwalifikowane do jego finału otrzymują dyplomy-wyróżnienia.
Jury stwierdza wysoki i wyrównany poziom wykonawczy. Jury z satysfakcją zauważa utrzymujący się od kilku lat wzrost liczby chórów szkół podstawowych i gimnazjów – budujących fundament polskiej chóralistyki.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, oraz władzom samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego, a także władzom miasta Bydgoszczy za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 21.10.2012 r.


do gory

Galeria

Inauguracja konkursu

Przesłuchania konkursowe w Filharmonii Pomorskiej

Warsztaty chóralne

Audycja muzyczna

Spotkanie organizatorów festiwali chóralnych

"Szukam muzyki w sobie" - warsztaty twórcze dla uczestników konkursu

Spotkanie jury konkursu z dyrygentami

Koncert Galowy

Zdjęcia - Pracownia Fotograficzna Pałacu Młodzieży:
- Agnieszka Trawczyńska
- Agata Grzegorzewska
- Marta Frasz
- Jakub Kowalski
- Maciej Bieliński
nauczyciej - Jarosław Pabijan.

aktualizacja 24.03.2017   ©  Pałac Młodzieży