Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Archiwum 2013

nota

galeria

 

Werdykt XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Benedykt Błoński – przewodniczący
2. prof. Dariusz Dyczewski
3. prof. Andrzej Hundziak
4. prof. Janusz Stanecki
5. Krystyna Stańczak-Pałyga
6. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w dniu 19 października 2013 r. 15 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16 nie wystąpił żaden chór.

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury stwierdza wysoki i wyrównany poziom wykonawczy.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz władzom samorządowym województwa kujawsko-pomorskiego, a także władzom miasta Bydgoszczy za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 20.10.2013 r.


do gory

To już po raz trzydziesty trzeci przyjeżdżają z całej Polski, by stawać w konkursowe szranki. W Bydgoszczy witamy rozśpiewaną młodzież i dzieci od dwudziestu trzech lat. Kiedy rozmawiałam z chórzystami i pytałam, ile razy byli już uczestnikami Konkursu, padała prawie zawsze odpowiedź: Ja jestem drugi, trzeci, czwarty raz, a chór - chór przyjeżdża ... od zawsze. I rzeczywiście, czuję się, że oni tutaj są u siebie - w Bydgoszczy, w Pałacu Młodzieży, a przede wszystkim w tej wielkiej rodzinie polskich chórów. Znają się doskonale, wzajemnie uczą się od siebie i mimo rywalizacji bardzo się lubią. Taka jest ta młodzież, pełna pasji i energii, bo tacy są ich mistrzowie – dyrygenci. To oni są ich nauczycielami śpiewu chóralnego, ale i wychowawcami, przewodnikami. Pięknie w symboliczny sposób młodzi artyści wyrazili im wdzięczność i uznanie podczas finałowej Gali, wręczając swoim dyrygentom kwiaty. Zanim jednak doszło do tego uroczystego momentu dwa dni wielkich przeżyć, wzruszeń i pracy. Tym razem Bydgoszcz pochwaliła się swoimi mistrzami. Najpierw w piątkowy wieczór podczas uroczystego otwarcia Konkursu w Pałacu Młodzieży zaprezentował się Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją prof. Janusza Staneckiego. Spotykało się także pod kierunkiem prof. Mariusza Kończala (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, UKW) nieoficjalne jury. Tworzyli je: Dyrygenci Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz dyrygenci, którzy w tym roku nie brali udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Jak powiedział prof. Kończal (laureat Grand Prix w 2000 r.) oraz reprezentująca studentów Katarzyna Pater, panele dyskusyjne pozwoliły nazwać problemy, poznać działania innych i poczuć się mocniejszymi. W sobotę dziecięce chóry zostały zaproszone przez prowadzącą w Pałacu Młodzieży zespół muzyki dawnej Patrycję Cywińską-Gacka na audycję muzyczną „Wehikułem czasu przez epoki”, by poznać polskich kompozytorów. Muzyki w sobie uczestnicy Konkursu poszukiwali podczas warsztatów twórczych z panią Janiną Lasotą – animatorką działań artystycznych w Pałacu Młodzieży. Natomiast na „Potyczki z Klio i Polihymnią” w formie gry dydaktycznej ulicami Bydgoszczy chętnych chórzystów zaprosiła dr Ewa Puls. To ona wręczyła pierwsze, jeszcze nieformalne trofea tym, którzy rozszyfrowali nazwy znanych w Bydgoszczy miejsc, obiektów czy słynnych osób związanych z miastem. Podczas tej edukacyjnej wyprawy goście z Kalisza, jakby nie było najstarszego miasta w Polsce, wydali okrzyk zachwytu nad pięknem bydgoskiej starówki, Pani przewodnik zaś okrzyk zdumienia, gdy zabrakło naszego turystycznego hitu - Wędrującego przez rzekę, który właśnie wywędrował gdzieś dalej. Cóż, kaliszanie, aby go spotkać, muszą wrócić do nas za rok. Z zakulisowych rozmów wiem, że spacer po zmroku po Bydgoszczy miały w programie wszystkie chóry. Dyrygenci w tym czasie spotkali się z utytułowaną bydgoską dyrygentką Chóru Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy - panią Agnieszką Sową, która poprowadziła warsztaty z towarzyszeniem Chóru Dziecięcego „Rubinki” na temat: Wiodące kompetencje wychowawcze dyrygenta w pracy z chórem dziecięcym. Bezpieczeństwo = radość śpiewania. Koleżanki i koledzy dyrygenci byli pod wrażeniem sposobu prowadzenia warsztatów, przekazanych doświadczeń i materiałów nutowych, a także poziomu chóru. Jak zawsze nie zabrakło też spotkania dyrygentów z jurorami, stanowiącego okazję do poznania cennych uwag warsztatowych i repertuarowych. Sobotni program wypełniony konkursowymi zmaganiami oraz licznymi atrakcjami zakończył się bardzo późno, a już skoro świt rozpoczęła się w Filharmonii Pomorskiej próba Koncertu Galowego, którą w rekordowym tempie i brawurowo (udział piętnastu chórów) przeprowadziła reżyser - Magdalena Bereda (wicedyrektor Pałacu Młodzieży). Efekt tej współpracy był imponujący – widowisko, które pomieściło wiele wątków, tematów i klimatów oraz form artystycznych: od żartobliwych, lekkich akcentów, przez uhonorowanie patrona roku Witolda Lutosławskiego, prezentację historii, znaczenia i urody naszego miasta, po piękną i podniosłą część religijną i maryjną, harmonijnie łączącą charakter wykonywanych przez chóry pieśni z poezją i z multimedialną prezentacją dziejów kultu i obrazu Matki Boskiej Pięknej Miłości z różą w ręku z Bydgoskiej Katedry. Na scenie pojawiały się chóry w różnych konfiguracjach i śpiewały pod różnym kierunkiem zróżnicowany repertuar, towarzyszyły ich występom tańce, tak porywające, że do jednego z nich w rytmie cha cha porwany został dyrygent (Tadeusz Eckert) i wcale nie chciał wracać do chóru. Podniosłe, patriotyczne, refleksyjne i ludowe, dawnych i współczesnych kompozytorów pieśni łączyły się z lżejszą muzą. Nie zabrakło nawet, w żartobliwej odsłonie, przy wtórze wykonywanego przez chóry Fantazja i Cantilena utworu o Koziołku Matołku, samego szacownego jubilata - osiemdziesięciolatka, bardzo, bardzo jeszcze sprawnego. Takie właśnie oryginalne i zaskakujące rozwiązania artystyczne, pozwoliły w jednym czasie na scenie zaistnieć w sposób barwny i nowoczesny chórom, oraz wspierającym je zespołom Pałacu Młodzieży (Zespól Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska, kier. E. Kornaszewska, Zespół Tańca Współczesnego Dominutki, kier. E. Rożankowska, para tańca towarzyskiego, kier. W. Pilewska, Zespół Tańca Współczesnego kier. Beata Rewolińska). Koncert uwypuklił to co jest ważne i piękne w chóralistyce, że wykonywane utwory to skarbnica polskiej kultury, to poezja z różnych epok i tradycji, różne style i konwencje muzyczne, zakorzenienie w ludowości, przekaz patriotyczny. Śpiewać w chórze, to obcować z wysoką kulturą i tradycją, ale także z tym co aktualne i nowatorskie. O randze imprezy, ale i radości śpiewania i zaangażowaniu organizatorów mówił list, wystosowany przez Minister Edukacji Narodowej, który na ręce Dyrektor Pałacu Młodzieży Joanny Busz przekazała, reprezentująca Ministerstwo pani Krystyna Stańczak-Pałyga. A konkurs, mający taką rangę jak Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, może czasami pozwolić sobie na przymrużenie oka, nawet jurora, jednak nie w trakcie ustalania, tylko ogłaszania werdyktu. Odczytanie werdyktu poprzedziło porywające wykonanie przez wszystkie zespoły Gaude Mater Polonia. Nastrój był podniosły, a prof. Benedykt Błoński nawiązując do słów pieśni powiedział: Raduj się Matko Polsko, że masz taką młodzież, która tak śpiewa, korzystając ze źródeł: z tradycji, z wartości i dziedzictwa pokoleń. Nagród, nagradzanych i nagradzających, stosownie do poziomu imprezy, było bardzo dużo. Grand Prix tylko jedno. Tym razem nagrodę główną ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zdobył Chór Żeński „Cantilena” II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach, którego wyróżnionym kilkoma honorami dyrygentem jest Ignacy Ołów. Pierwszą i zapewne szczególnie ważną, w krótkiej jeszcze artystycznej biografii nagrodę, otrzymał najmłodszy uczestnik Konkursu ośmioletni Rafał Miegoć z Chóru Chłopięcego „Słowiki Lubelskie” z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dyrygowanego przez Irenę Sołtan. Był to nieco większy od chórzysty miś – maskotka ufundowana przez Dyrektora Pałacu Młodzieży. Wiwaty laureatów nie miały końca, szczęście rozpierało dzieci i młodzież. Jak na śpiewaków przystało wyraz tej radości dawali właśnie poprzez śpiew. Chór Fantazja z fantazją śpiewał: Fantazja jest do tego, by śpiewać na całego. I zaśpiewali. Po zgodnych owacjach na kilkaset rąk dla najlepszego wśród najlepszych, zabrzmiał bardzo wzniośle, w wykonaniu zjednoczonych chórów, którymi dyrygował Ignacy Ołów, przepiękny w treści i wykonaniu Hymn Trzeciego Tysiąclecia, wieńczący Koncert, uroczystość wręczenia nagród oraz XXXIII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Jeszcze kończące imprezę podziękowanie Pana wiceprezydenta Bydgoszczy Jana Szopińskiego, który zapraszając na przyszłoroczną edycję Konkursu mógł bez ryzyka zapytać: Czy przyjedziecie? Odpowiedź była śpiewająca i to w zgodnej tonacji.
A my czekamy na kolejne przeżycie artystyczne.

Krystyna Bujak


do gory

Galeria

Zdobywcy Grand Prix - Chór Żeński „Cantilena” II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach

Inauguracja konkursu

Audycja muzyczna

Warsztaty twórcze dla uczestników konkursu

Warsztaty dla dyrygentów

Przesłuchania konkursowe

Koncert galowy

Zdjęcia - Pracownia Fotograficzna Pałacu Młodzieży:
Agata Cabaj
Joanna Nijak
Maciej Bieliński
Mateusz Drozdowski
nauczyciej - Jarosław Pabijan.

aktualizacja 24.03.2017   ©  Pałac Młodzieży