Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

Archiwum 2015

nota

galeria

 

Werdykt XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

JURY W SKŁADZIE:
1. prof. Elżbieta Wtorkowska – przewodnicząca
2. prof. Anna Domańska
3. Krystyna Stańczak-Pałyga
4. prof. Dariusz Dyczewski
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w dniu 24 października 2015 r. 16 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych

Jury składa podziękowanie dyrygentom przygotowującym chóry do udziału w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Szczególne podziękowanie kieruje także do dyrektorów ich macierzystych szkół i placówek. Chór może utrzymać wysoki poziom artystyczny tylko wtedy, gdy w ich działalności jest priorytetem.
Jury z zadowoleniem zauważa wyrównany poziom wykonawczy chórów, w tym trzy debiuty i udział zespołów, które powróciły do Konkursu po wielu latach. W większości prezentacji konkursowych repertuar był dobrany interesująco i właściwie zestawiony. Jury podkreśla dbałość o wizerunek sceniczny wszystkich uczestników Konkursu. Jury z satysfakcją dostrzega, że najliczniej reprezentowaną kategorię stanowiła kategoria pierwsza, czyli dziecięce chóry szkolne do 16 lat. Są to najmłodsi uczestnicy tego konkursu, którzy w przyszłości zasilą chóry w szkołach ponadpodstawowych, chóry studenckie i dorosłe.
Jury składa podziękowanie Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży.
Jury dziękuje również tym Kuratoriom Oświaty i działaczom Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu.
Jury gorąco dziękuje wszystkim sponsorom oraz fundatorom nagród.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży, których aktywne zaangażowanie i życzliwość zapewniły profesjonalny przebieg i dobrą atmosferę Konkursu.

Bydgoszcz, dnia 25.10.2015 r.


do gory

Gioia di cantare

Radość śpiewania - to nie tylko nazwa jednego z chórów, to nieodparte wrażenie każdego, który  spotkał uczestników 35. Ogólnopolskiego Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, że z tych wspaniałych młodych ludzie emanuje pasja śpiewania, chęć wspólnego działania, realizowania się poprzez sztukę, niekiedy poprzez rywalizację (jak tu w Bydgoszczy) - zawsze jednak w radości, jaką wyzwala muzyka. Tacy właśnie są goście wielkiego święta polskiej chóralistyki przybywający do Bydgoszczy, by wziąć udział w renomowanym, mającym wyjątkową rangę w Polsce konkursie dla dziecięcych i młodzieżowych chórów. Jego organizatorem jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”. Honorowy patronat objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Głównymi fundatorami tego wielkiego artystycznego i organizacyjnego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Przekaz medialny zapewnili: Telewizja Polska S.A. Oddział Bydgoszcz oraz Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Rangę imprezy potwierdza i podnosi zarazem miejsce przesłuchań i finałowego koncertu, jakim jest gościnna scena Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Przede wszystkim jednak o poziomie i wyjątkowości tego konkursu decydują muzycy. Wprawdzie uczestnikami są, jak powiedziała dyrektor Pałacu Młodzieży Joanna Busz, najwyższych lotów amatorzy, ale ich mistrzami, zarówno dyrygentami, jak i jurorami, są wybitni profesjonaliści, muzycy i znawcy chóralistyki. Wiedzę, serce i czas śpiewającej młodzieży oddali w tym roku : Przewodnicząca jury- prof. Elżbieta Wtorkowska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, prof. Anna Domańska – Akademia Muzyczna w Łodzi, prof. Dariusz Dyczewski – Akademia Sztuki w Szczecinie, Krystyna Stańczak-Pałyga – Ministerstwo Edukacji Narodowej, Marian Wiśniewski – PZChiO Oddział Bydgoszcz. Od kilku lat imprezie towarzyszy jury nieoficjalne, składające się z uczestników Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska, studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i dyrygentów obserwatorów, na czele z dr hab. Moniką Wilkiewicz.  

Ważna dla rozwoju artystycznego i karier zespołów jest oczywiście konkursowa konfrontacja. Jednak doskonaleniu poziomu wykonawczego, poznawaniu nowych metod pracy oraz wzbogacaniu repertuaru służą towarzyszące rokrocznie części konkursowej działania towarzyszące. Tym razem zaproponowano gościom: warsztaty dla dyrygentów: „Oryginalne efekty brzmieniowe, czyli elementy topofoniczne w muzyce chóralnej”, które przeprowadziła dr Renata Szerafin-Wójtowicz z towarzyszeniem Chóru Dziecięcego „Gioia di cantare” z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Młodzież mogła wziąć udział w warsztatach twórczych: „Piknik chóralny”, które przygotowały panie Dominika Kosińska i Patrycja Cywińska-Gacka z Pałacu Młodzieży.

Nieprzypadkowo chóry z całej Polski „zagościły” na stałe w Bydgoszczy. Jesteśmy miastem słynącym ze znanych instytucji i wielkich przedsięwzięć muzycznych oraz wielorakiej tradycji kultury muzycznej, w które Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży doskonale się wpisuje od prawie trzydziestu lat, znacząc własny ślad. Dlatego dbająca o promocję miasta dr Ewa Puls zaprosiła gości na spacer po dawnych i współczesnych miejscach związanych z muzyką, w ramach gry dydaktycznej ulicami Bydgoszczy: „Potyczki z Klio i Polihymnią”.

Wiele działo się przez trzy pracowite dni – w centrum były oczywiście przesłuchania konkursowe. Najważniejszym, z wielu względów, jest jednak zawsze ostatni akord - wielki Koncert Galowy, a właściwie widowisko w reżyserii Magdaleny Beredy (wicedyrektor Pałacu Młodzieży). Chórzyści podkreślali, że rokrocznie jest to wspaniałe wydarzenie artystyczne, spektakl, który mogą współtworzyć i wspólnie przeżywać, coś wyjątkowego, pięknego w formie i treści – to znak firmowy bydgoskiego finału. Oczywiście, wszyscy czekają na emocje związane z ogłoszeniem werdyktu przez jury, ale najpierw są przeżycia artystyczne, które w spójny, harmonijny sposób uwydatniają to, co w sztuce najważniejsze – jej bogactwo, świat estetycznych i etycznych wartości, jej humanizujący wymiar, uniwersalizm, wzajemne przenikanie sztuk; wagę muzyki i słowa, słowa i obrazu, słowa i milczenia. Tym razem motywem przewodnim Gali, niosącym ważne przesłania, był odwieczny topos drogi, wędrowania, podróży w różnych wymiarach, klimatach, sensach i stylistyce, w złożonej symbolice. Magdalena Bereda zaprosiła wszystkich w muzyczną podróż przez zmieniające się pory dnia, od świtu do zmierzchu, ukazując ludzkie życie, które jak powiedziała niesie radość i smutek, i które zbyt szybko przemija. Ta głęboko humanistyczna refleksja o ludziach, miejscach i czasach pokazana została z wielką finezją. Służyła temu subtelna i wyrazista scenografia, ciekawe wykorzystanie multimediów, połączenie śpiewu, tańca, aktorstwa, recytacji i poważnych przemyśleń. Włączenie w realizację zamysłu – nie tylko poprzez taniec, stroje, wspólne wykonania (śpiew, dyrygowanie) zarówno wykonawców z Pałacu Młodzieży, jak i wszystkich uczestników konkursu, stworzyło wielozmysłowe, harmonijne, piękne i mądre przedstawienie i dało czytelny przekaz twórczy, niosący bogate treści edukacyjne i walory wychowawcze. Znalazło się w nim miejsce na piękny hołd oddany wybitnemu polskiemu kompozytorowi, byłemu jurorowi Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, temu który odszedł zbyt wcześnie - Andrzejowi Koszewskiemu. Przypomniano w Roku Rejewskiego dzieło słynnego bydgoszczanina, pokazując szyfr Enigmy w szerszym kontekście ludzkiego geniuszu i kodów kulturowych (muzyka jako kod nutowy – utwór Enigma Koszewskiego, gotycka katedra - w pięknej multimedialnej prezentacji wyobrażona jako synteza myśli epoki ukryta w średniowiecznych precyzyjnych wyliczeniach mistrzów). Cały koncert przesycony kulturowymi cytatami - subtelnie dozowanymi i świetnie wkomponowanymi (literatura, film, folklor, filozofia), w zrównoważonych proporcjach, łączący to co dawne z nowym, podniosłe z popularnym, radość z powagą, tradycję z nowoczesnością - jak w podróży przez życie. Jest poranek i zmierzch, jest realizm i fantazja, jest kultura i natura. Była więc podróż z Bolkiem i Lolkiem (filmowa i w realu) i podróż poza granice czasu. Wszystko w misternie utkanym kolażu obrazu, dźwięku, gry, ruchu. Białoszewski i Tuwim, Wacław z Szamotuł i Mariusz Kończal. Klasyka i eksperyment. Gra słów, świateł. Jedności w wielości. To na scenie. A widownia wypełniona do ostatniego miejsca - międzypokoleniowa – młodzież, dzieci, seniorzy, całe rodziny. Zadziwiająca kultura odbioru, doskonałe wyczucie klimatu, żywe reakcje, skupienie. I coś szczególnego - chórzyści wzajemnie z uwagą słuchali prezentacji „konkurencji”, z szacunku dla ich występu, dla samej sztuki, żeby się czegoś nauczyć. To robi wrażenie. W czasach indywidualizmu, braku autorytetów i atomizacji środowisko chórów jest mocno zakorzenione w tradycji, ma szacunek dla mistrzów, dzieł, funkcjonuje zespołowo i tworzy wielką rodzinę. Wiele chórów reprezentowało szkoły i placówki mające znakomitych patronów: Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Króla Władysława IV, Króla Władysława Jagiełłę, generała Józefa Bema, Cypriana Kamila Norwida, Fryderyka Chopina, rotmistrza Pileckiego. Wszystko to pokazuje, że śpiewanie w chórze szkolnym, miejskim czy parafialnym stanowi wspaniałą formację kulturową i miejsce wychowywania w oparciu o przykłady, które pociągają. Dlatego poza kunsztem wykonawczym, dostrzegało się dyscyplinę oraz umiejętność współdziałania podczas wykonania na siedemset głosów pieśni Do życia mnie budzi muzyka (klamra spinająca całość widowiska), Hymnu III Tysiąclecia czy pieśni Gaude Mater. Kultura bycia, wytworne stroje i gesty ( nawet jury podkreśliło dbałość o sceniczny wizerunek chórów), obcowanie z wysoką kulturą poprzez wykonywane dzieła i nawiązania do kulturowych źródeł (łacińskie nazwy chórów) tworzą nieustanną łączność między dawnymi i nowymi laty, budują wspólnotę porozumiewającą się uniwersalnym językiem sztuki. To wielka wartość młodzieżowego ruchu śpiewaczego, niezależnie od wielkich satysfakcji związanych ze zdobywanymi nagrodami, które przy porywających owacjach wręczono zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Przekazując symboliczną maskotkę dla najmłodszej uczestniczki Konkursu dyrektor Pałacu Młodzieży Joanna Busz powiedziała, że niektórzy otrzymają wyróżnienia, ale wszyscy są zwycięzcami. Sama Pani Dyrektor tradycyjnie odebrała również wyrazy uznania za profesjonalną organizację imprezy oraz życzliwość i stworzenie wspaniałej atmosfery uczestnikom 35. Ogólnopolskiego Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Finałowy utwór wykonany został pod batutą Liliany Zdolińskiej, której chór zdobył Grand Prix. Chór Fantazja z fantazją zaimprowizował dla swojej „mistrzyni” pieśń z podziękowaniem za serce i bezinteresowny trud.

Krystyna Bujak


do gory

Galeria

Koncerty konkursowe

Piknik chóralny

Koncert galowy

aktualizacja 24.03.2017   ©  Pałac Młodzieży