Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

 

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Elżbiety Naklickiej, dyrygentki świnoujskiego chóru Logos,
który wielokrotnie uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży i zdobywał najwyższe laury.

Rodzinie i chórzystom Pani Naklickiej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

 

 

PROTOKÓŁZ POSIEDZENIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ II ETAP (FINAŁ) XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Bydgoszcz, dnia 20 października 2019 r.

JURY W SKŁADZIE:
1. Krystyna Stańczak-Pałyga - przewodnicząca
2. prof. Dariusz Dyczewski
3. prof. Przemysław Pałka
4. prof. Janusz Stanecki
5. Marian Wiśniewski – sekretarz

Jury po wysłuchaniu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy 19 października 2019 r. 12 chórów wyłonionych na podstawie nagrań w I etapie konkursu przyznało następujące nagrody:

Maskotkę ufundowaną przez Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy dla najmłodszego uczestnika Konkursu otrzymuje ośmioletnia Jagoda Łątka z Chóru „La Musica” – grupa najmłodsza ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie.

 

I. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 16

 

II. W KATEGORII DZIECIĘCYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO LAT 16
Do tej kategorii nie zakwalifikowano żadnego chóru.

 

III. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach równych

 

IV. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW SZKOLNYCH DO LAT 21 o głosach mieszanych

 

V. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT – o głosach równych
Do tej kategorii nie zakwalifikowano żadnego chóru.

 

VI. W KATEGORII MŁODZIEŻOWYCH CHÓRÓW POZASZKOLNYCH DO 21 LAT o głosach mieszanych


Jury składa podziękowanie i wyrazy uznania dyrygentom, instruktorom i opiekunom przygotowującym chóry do udziału w XXXIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. Z zadowoleniem zauważa także, że tegoroczne prezentacje konkursowe wyróżniały się wysokim poziomem artystycznym. Godnym odnotowania jest także fakt, że w tym roku zadebiutowały z powodzeniem trzy chóry (w kategoriach I i IV).
Jury składa również podziękowania za stworzenie warunków umożliwiających organizację XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władzom samorządowym miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego.
Serdecznie podziękowania kieruje również do Kuratoriów Oświaty i działaczy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy włączyli się w prace organizacyjne konkursu, a także do dyrekcji i pracowników Filharmonii Pomorskiej, w której gościnnych progach konkurs odbył się już po raz kolejny.
Szczególnie serdeczne podziękowania Jury kieruje do dyrekcji i pracowników Pałacu Młodzieży za perfekcyjną organizację oraz okazaną serdeczność chórom, dyrygentom, jurorom i zaproszonym gościom.


CHÓRY UCZESTNICZĄCE W KONKURSIE

KATEGORIA I. Dziecięce chóry szkolne do 16 lat
1. Chór „Dmuchawce” z Zespołu Szkół w Karczmiskach, dyrygent: Anżela Kwiatkowska
2. Chór „Dolce Canto” ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Wału Pomorskiego w Bydgoszczy, dyrygent: Roksana Ptasznik
3. Chór Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, dyrygent: Jolanta Drużyńska
4. Chór „La Musica” – grupa najmłodsza ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Zdzisław Ohar
5. Chór „La Musica” – grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, dyrygent: Karolina Filipczak
KATEGORIA III. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych do 21 lat
6. Chór „Cantiamo” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku, dyrygent: Barbara Kuczek
7. Chór ,,Canzona” ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach, dyrygent: Dariusz Różański
KATEGORIA IV. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych do 21 lat
8. Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, dyrygent: Liliana Bach
9. Chór „Canticum Canticorum” z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, dyrygent: Małgorzata Mazur
10. Młodzieżowy Chór „Scherzo” z I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu, dyrygent: Andrzej Citak
KATEGORIA VI. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach mieszanych do 21 lat
11. Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, dyrygent: Grzegorz Handke
12. Młodzieżowy Chór „Our Voice” z Działdowa, dyrygent: Danuta Czeczot
13. Chór „Cantabile” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, dyrygent: Ewa Maleńczyk

 

 

 


aktualizacja 02.12.2019   ©  Pałac Młodzieży