Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży
Strona Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

 

Dzieci i młodzież powoli wracają do szkół, a my przesyłamy dobre wieści.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy "Pałac" z radością informuje, że Konkurs Chórów odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2021. W tym roku w wersji online.
Mamy świadomość, ile przeciwności dyrygenci i ich podopieczni napotkali w ciągu ostatniego roku na swojej chóralnej drodze, dlatego staraliśmy się, by regulamin Konkursu był dostosowany do realnych możliwości. Wspieramy wasze wysiłki. Wiemy, że każdy zespół potrzebuje celu. Dlaczego nie miałby nim być udział w naszym konkursie? Trzymamy kciuki i czekamy na zgłoszenia!

 

Drodzy dyrygenci – wydajemy okolicznościowy album.
Przed nami 40. jubileuszowa edycja wydarzenia - okazja do podsumowań, refleksji, pogłębionych analiz oraz przybliżenia znaczących postaci związanych z Konkursem. Jest to także przyczynek do zebrania anegdot czy zabawnych wydarzeń, które towarzyszyły występom konkursowym oraz sposobność do pokazanie spektakularnych sukcesów i karier na polu muzycznym lub w innych dziedzinach byłych chórzystów. Dlatego planujemy opracowanie okolicznościowego wydawnictwa.
Jak zawsze chcemy zrobić to we współpracy z uczestnikami tego wydarzenia artystycznego. To Państwo jesteście kopalnią wspomnień, doświadczeń i przemyśleń, które z jednej strony dotyczą minionych lat, z drugiej zaś wybiegają w przyszłość.
Prosimy o podzielenie się z nami uwagami na temat zmian związanych z funkcjonowaniem chórów, zainteresowania wśród dzieci i młodzieży śpiewem chóralnym. Także repertuar i aranżacje utworów nie opierają się czasowi - widzimy to podczas konkursowych prezentacji. Państwa wiedza na ten temat jest nieoceniona. Zawsze powraca też motyw Mistrzów, autorytetów, całych dynastii (w kluczu rodzinnym lub pokoleniowym) kontynuujących przez lata wspólne dzieło. Proszę napisać kilka zdań, jak wygląda to z Waszej perspektywy. Może w oparciu o nasze spostrzeżenia i Państwa przemyślenia uda się stworzyć jakiś portret własny dziecięcej i młodzieżowej chóralistyki. Oczywiście, jak na jubileuszowe wydawnictwo przystało, pragniemy nadać mu ciepłą i lekką formułę. Stąd oczekujemy także przypomnienia jakiś zakulisowych ciekawostek, opisu największych wzruszeń, zabawnych historii towarzyszących uczestnictwu w Konkursie lub związanych z działalnością chóru. Niech to wszystko złoży się na obraz tego środowiska, które tak wiele wnosi do dorobku kulturalnego kraju, które pielęgnuje tradycje i wytycza nowe kierunki wykonawcze i repertuarowe oraz ma znaczące zasługi na polu edukacji i wychowania całych pokoleń Polaków. Jest to dzieło konkretnych osób. Właśnie to chcemy pokazać w telegraficznym skrócie. Liczymy na cenne materiały, które pomogą nam utrwalić historię Konkursu i jego uczestników.
Na spisane refleksje czekamy do 12 września.

 


aktualizacja 16.07.2021   ©  Pałac Młodzieży